1. Ustawić domyślny numer konta bankowego.

Położenie:

Kontrahent>Płatność dane>Wyszukaj swoją firmę>Edytuj

Jeśli chcesz, aby na fakturze były umieszczone wszystkie konta wpisz je w danych dodatkowych.  

 2. Zdefiniować warunki zlecenia dla przewoźników.

Położenie:

Ustawienia>Warunki>Dodaj nowe

 

 3. Zdefiniować wartości, które mają być uzupełniane automatycznie w formularzach dla Twojego konta.

Położenie:

Ustawienia>Użytkownika>Edytuj

 

 4. Dodać dodatkowych użytkowników

Położenie:

Ustawienia>Użytkownika>Admin>Rola>Dodaj użytkowników

Następnie należy ich aktywować

Akcja>Aktywny-zmień.

Obowiązkowo nadajemy im odpowiednie uprawnienia

Akcja>Uprawnienia

lub przydzielamy ich do odpowiedniej grupy np. spedytor

Akcja>Edytuj.

 5. Dodać kontrahentów

Położenie:

Kontrahent>Lista>Dodaj

Następnie po weryfikacji należy ich zaakceptować (Akceptacja nabywca/klient zaakceptowany i Akceptacja sprzedawca/przewoźnik). Bez listy kontrahentów nie ma możliwości dodawania zleceń.