Najważniejsze pytania:

  1. Czy potrzebują Państwo dostępu do systemu bez ograniczeń 24h/dobę? Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca to niezbędny jest program w chmurze udostępniany jako SaaS.
  2. Czy potrzebują Państwo kompleksowego rozwiązania? Wiele programów skupia się wyłącznie na podstawowej obsłudze procesów transportowych.
  3. Czy potrzebują Państwo pełnego odwzorowania marż? Pełna wiedzy o marży powinna zawierać estymację jak i automatyczne urealnienie po otrzymaniu dokumentów. Ważna także jest możliwość marży w wielu walutach. Bardzo często dobrze jest mieć wyniki nie tylko w walucie rozliczeniowej kraju, ale także w dowolnie wybranej przez firmę do wewnętrznych rozliczeń.
  4. Czy testowane oprogramowanie bez problemu integruje się z innymi systemami? Dobry program powinien charakteryzować się integracjami z bankami, Pocztą Polską, systemami księgowymi.
  5. Czy chcą Państwo wyjść z ery papieru? Na konkurencyjnym rynku dobrze jest wybrać program wspierający elektroniczny obieg dokumentów.
  6. Czy potrzebują Państwo programu, który będzie dostosowywał się wraz ze wzrostem firmy? Większość programów bazuje na jednej wersji przebiegu procesów w firmie.
    Tylko nieliczne mają możliwość włączania modułów kontroli zarządczej wraz z rosnącym wymaganiami obecnego rynku.
  7. Czy potrzebują Państwo bezpiecznego rozwiązania? Czy program zapewnia uprawnienia do każdego pojedynczego widoku/akcji w systemie? Czy uprawnienia mogą być nadawane per oddział/dział? Czy połączenia z systemem są szyfrowane?
  8. Czy potrzebują Państwo rozwiązania podstawowego, czy też sprawdzonego jako stabilne i rozwojowe? Jak długo program istnieje na rynku? Czy był budowany w pełnej integracji z firmami spedycyjnymi?

To tylko podstawowe pytania, jednak wdrożenie systemu spedycyjnego jest decyzją na lata. Warto dokładnie przemyśleć i sprawdzić wybierane rozwiązanie.