Dodaj teczkę spedycyjną ze zleceniem

Wygeneruj dokument zlecenia

Dodaj dokument wydatku (DW)

Dodaj dokument sprzedaży (DS)

Zamknij teczkę spedycyjną